Compliment a Woman 

VOCABULARY

You are very beautiful

Gwapaha nimo oy

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

beautiful

Gwapa

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

very beautiful

gwapaha

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

you

nimo

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

You look good in these clothes.

Angayan ka sa imong gisuot.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

suitable ; fits on you

Angayan

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

you

ka

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

your

imong

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

clothes you're wearing

gisuot

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Your hair smells very nice.

Humot kaayo imong buhok.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

smells good

humot

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

very

kaayo

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

hair

buhok

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Your skin is really soft.

humok kaayo imong panit.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

soft

humok

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

skin

panit

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

I like your beauty

Ganahan ko sa imong beauty

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

like

ganahan

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

I ; me

ko

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

of, in, at, the, on

sa

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

You're cute

Cute lagi ka

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

yeah ; really ; sometimes an expression

lagi

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

You're really cute

Cute kaayo ka oi

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

an expression to give more emphasis

oi

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

I like your _______.

Ganahan ko sa imong ______.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

I like your smile.

Ganahan ko sa imong smile

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

I like your eyes.

Ganahan ko sa imong mata.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

I like your attitude.

Ganahan ko sa imong batasan

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

You have a very nice smile.

Nindot kaayo ka og smile.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

You look very sexy in your outfit.

Sexy kaayo ka sa imong gisuot.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

You are very elegant today.

Elegante kaayo ka karon.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

elegant

Elegante

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

today; now

karon

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

You are fun to talk to.

Lingaw kaayo ka ka-estorya.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

fun

lingaw

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

talk to

ka-estorya

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

I miss you

Gimingaw ko nimo.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

missing a person, thing or event.

Gimingaw

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

You look really young.

Bata ka kaayo tan-awon.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Young ; child

Bata

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

look ; see

tan-awon

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Listen to the full lesson audio. Click the arrow down to download the audio file. 

© 2018-Present Author: Judy 

  • Judy DiyAddict