top of page

Dear wife Vicky and daughter Marit Iren, happy birthday! I am so lucky to have you two beautiful girls in my life, and also one handsome boy! Thank you all for keeping up with me! Gihigugma tika! And thanks to all family and friends coming here today, we appreciate it. Thank you so much!

Sa akong pinalanggang asawa Vicky ug anak Marit Iren

Happy birthday!

Swerte ko kaayo nga aduna ko'y duha ka mga gwapa sa akong kinabuhi ug aduna pud koy gwapong anak!

 

Mapasalamaton ko ninyong tulo nga naa mo sa akong kinabuhi. Gihigugma / Pinangga ko kamo kaayo. 

Ug sa tanan namong pamilya ug mga higala nga naa diri karon, malipayon kami sa inyong pagtambong.

Daghang salamat.

00:00 / 00:12
00:00 / 00:20
00:00 / 00:08

Dear

Lucky

Have

Life

To      my

wife

Child

Very

To      my

Beautiful

I

Thankful

I

TWO
AND
ALSO

Have

YOU ALL
3
YOU ALL
IN        MY
LIFE
TO LOVE
TO SHOW CARE/ DEAR
I
YOU ALL
VERY
PRESENT
AND
TO       ALL
OUR
FRIENDS
HERE
NOW
FEELING HAPPY
US
# A MEASURE WORD
00:00 / 00:16

Child

HANDSOME

AND
PRESENT
00:00 / 00:16
OF         YOUR                 ATTENDANCE
THANK YOU VERY MUCH
TO           MY

Child

THANKFUL
FAMILY
bottom of page