top of page

You can do it!

Kaya na nimo!

00:00 / 01:04

Did you open the door for Marites last night? (contextual)

Naka-abli ka ni Marites gabii?

00:00 / 01:04

Are you guys open today?

Abli ba mo karon?

00:00 / 01:04

I didn't mean to do it.

Wala nako tuyo-a.

00:00 / 01:04

Do you speak English?

Moestorya ka og Iningles?

00:00 / 01:04

I’m opening the box.

Nag abli ko sa kahon.

00:00 / 01:04

I have a fever.

Gihilantan ko.

00:00 / 01:04

Just a moment / One moment please

Kadiyot lang ha./ Kadiyot sa ha.

00:00 / 01:04

I accidentally opened the envelope.

Naabli nako ang sobre.

00:00 / 01:04

Who opened the door?

Kinsa’y niabli sa pultahan?

00:00 / 01:04

Please speak slowly

Palihug hinaya lang pagsulti.

00:00 / 01:04

Can you hear me?

Makadungog mo nako? (Plural)

00:00 / 01:04
bottom of page