I have a fever.

Gihilantan ko.

00:00 / 01:04

Just a moment / One moment please

Kadiyot lang ha./ Kadiyot sa ha.

00:00 / 01:04

I understand.

Nakasabot ko. / Kasabot ko.

00:00 / 01:04

I need you.

Nagkinahanglan ko nimo.

00:00 / 01:04

Please speak slowly

Palihug hinaya lang pagsulti.

00:00 / 01:04

Can you hear me?

Makadungog mo nako? (Plural)