I want to visit your place.

Gusto ko mobisita sa imong lugar.

00:00 / 01:04

I already paid.

Nibayad na ko.

00:00 / 01:04

I am studying Bisaya.

Nagtuon ko og Bisaya.

00:00 / 01:04

I'd like to eat ___.

Gusto ko mokaon og__.

00:00 / 01:04

I understand.

Nakasabot ko. / Kasabot ko.

00:00 / 01:04

I need you.

Nagkinahanglan ko nimo.

00:00 / 01:04

I could not hear you.

Dili ko kadungog nimo.

00:00 / 01:04

What is this?

Unsa ni?

00:00 / 01:04

I already paid it.

Akong gibayran na.

00:00 / 01:04

How to say ____ in Bisaya?

Unsaon pagsulti og ___sa Bisaya?

00:00 / 01:04

Are you hungry?

Gigutom ka?

00:00 / 01:04

What should we order?

Unsa atong orderon?

00:00 / 01:04
Online Shop.png